Configuratii

După cum am menţionat anterior, s-a ales soluţia unei eventual achiziţii şi practicări, doar a unei părţi din dotarea grupajului F.S.G., pentru a deveni astfel mai accesibil unui număr mai mare de jucători, având diverse opţiuni, grad diferit de pregătire şi cunoaştere a jocurilor de şah de bază, optind pentru o compunere totală care este cea pezentată anterior, sau o configuratie mai redusă initial, dar care poate fi completată pe parcurs, la dorinţa, configuratia initială mai redusă constind din:
a.Configuratia 1: alcatuita din 4 table de joc, dispuse în general pe două cartoane, respectiv:
– un prim carton avînd pe una din feţe o tablă de joc, numită tabla de joc de 8×8(foarte asemănătoare cu tabla de joc de şah european), iar pe faţa opusă, tabla de joc numită tabla de joc de 9×10 (tabla de joc de şah chinezesc modificată);
– un al doile carton, avînd pe una din feţe o tablă de joc, numită tabla de joc de 9×9(asemănătoare cu tabla de joc de şah japonez), iar pe faţa opusă o altă tabla de joc nou creată, numită tabla de joc de 10×10;
– 2-ă grupe de cîte 21 piese, avînd compunere identică, un grup de piese fiind colorat în alb şi celălalt grup fiind colorat în negru, care permit practicarea jocului de şah european, a jocului de şah chinezesc (numit şi Xiang Qi) şi a unor jocuri feerice de şah cu piese în două culori, provenite de la jocul de şah european şi jocul de şah chinezesc, sau a unor jocuri feericede dame cu piese în două culori, la care se folosesc piesele pioni, din grupurile de piese albe şi negre;
– Cele 4 table de joc(tablele de 8×8, 9×10, 9×9 şi 10×10) şi cele două grupe de piese de joc(21 albe şi 21 negre), prezentate anterior, din configuratia initială mai redusă, pot fi însoţite, fie de o lucrare tipărită, cuprinzînd descrierea regulelor şi instrucţiunilor de joc, ale jocurilor de şah de bază, şahul european şi şahul chinezesc şi a jocurilor feerice de şah cu piese în două culori, din cadrul grupajului F.S.G., provenite de la acestea, cu diagramele explicative necesare, sau sub forma unui compact disc(C.D.), care va cuprinde în totalitate descrierea regulelor şi instructiunilor de joc, ale tuturor jocurilor de sah de baza si feerice din cadrul grupajului F.S.G. , C.D. accesibil doar celor care folosesc calculatoare electronice personale.
Toată dotarea prezentată mai sus din configuratia iniţială mai redusă(consťind din tablede joc, piese şi lucrări cu reguli şi instructiuni de joc), se vor găsi toate într-o geantă personalizată pentru grupajul F.S.G..

cumpara2

 

b.Configuratia 2:Toată dotarea prezentată mai sus, din configuratia initială mai redusă (constînd din table de joc, piese şi lucrări cu reguli şi instructiuni de joc), la dorintă şi respectiv la cererea solicitantului, va putea fi completată pe parcurs , daca se doreste în timp cu:
– 2-ă noi seturi de 21 piese de şah verzi şi 21 piese de şah oranj;
– o tablă de joc de 13×13;
– o alta lucrare tiparita, ciprinzind in totalitate descrierea regulelor şi instructiunilor de joc,ale jocurilor de sah de baza ( sah european si sahul chinezesc ) si ale jocurilor feerice de şah cu piese în patru culori, din cadrul grupajului F.S.G., cu diagramele explicative necesare;
– În cazul dotării cu C.D.-ul care conţine în totalitate descrierea reguli şi instrucţiuni dejoc, pentru toate jocurile componente ale grupajului F.S.G., se reduce în mod substanţial (de cîteva ori) valoarea părţii de descriere reguli şi instrucţiuni de joc aconfiguratiei 2 a grupajului F.S.G..

cumpara2

 

c.Configuratia 3: Aceasta va cuprinde 4 grupe de cîte 25 piese, de formă pentagonală şi plate de culoarea şi compunere identică, piese avînd o constructie specifică joculuiSHOGI(joc de sah japonez),dar piesele fiind inscriptionate cu litere mari latine, aceste grupuri de piese fiind necesare pentru practicarea jocului SHOGI adaptat la grupajul de jocuri F.S.G. şi a unor jocuri feerice de SHOGI, cu piese şi reguli de joc provenite de la toate cele trei jocuri de şah de bază şi cu posibila prezenţă concomitenta la o tablă de joc a doi pînă la opt jucători, jocuri care pot fi jucate pe 4 din cele 5 table de joc, aflate în dotarea grupajului unitar de jocuri F.S.G..

o altă lucrare tipărită cuprinzînd descrierea regulelor şi instructiunilor de joc, ale jocului de şah de bază, sahul japonez(SHOGI), a jocului de SHOGI adaptat la grupajul F.S.G. şi a tuturor jocurilor feerice de SHOGI din cadrul grupajului F.S.G., provenite de laşahul japonez, cu diagramele explicative necesare.
– În cazul dotării cu C.D.-ul care conţine în totalitate descrierea reguli şi instrucţiuni dejoc, pentru toate jocurile componente ale grupajului F.S.G., se reduce în mod substanţial (de cîteva ori) valoarea părţii de descriere reguli şi instrucţiuni de joc aconfiguratiei 3 a grupajului F.S.G..

cumpara2

 

Copyright © Feeric Sah Group | Powered by Prodion | prodionweb.com